Velkommen til
Pæredanske
Start.Medlemsside.Om os.Fotoalbum.Links.
Sidens formål

Udover at virke som kommunika- tion mellem medlemmerne har denne hjemmeside til formål at medvirke til at udbrede kend- skabet til den danseform som hedder polska og som især danses i Sverige.
Sidens formål

Udover at virke som kommunika- tion mellem medlemmerne har denne hjemmeside til formål at medvirke til at udbrede kend- skabet til den danseform som hedder polska og som især danses i Sverige.